МИРИМ Консалтант ХХК нь ISO 9001:2015 стандартыг 2021 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна

“МИРИМ Консалтант” ХХК нь Чанарын Менежментийн Тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартыг байгууллагадаа хэрэгжүүлж, гурав дахь жилдээ магадлан аудитын баталгаажуулалтаа хийлгэж Олон улсад итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын сертификатаа гардан авав.

Бидний ЧАНАРЫН БОДЛОГО:

Бид хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн хараат бус судалгаа, сургалт, менежментийн зөвлөгөөг олон улсын стандарт, хууль тогтоомжийн дагуу тасралтгүй сайжруулан гүйцэтгэдэг, тогтвортой хөгжигч байгууллага байна.

#MIRIM_ISO9001_2015

AQMCS Mongolia LLC

Leave a Reply

Your email address will not be published.