Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Өнгөрсөн хугацаанд банк санхүү, харилцаа холбоо, барилга, уул уурхай, ХАА, боловсруулах үйлдвэрлэл, худалдаа, боловсрол, эрүүл мэнд зэрэг бүхий л салбарт судалгаа, шинжилгээний ажил хэрэгжүүлж туршлага хуримтлууллаа.

Судалгаа

Менежментийн зөвлөгөө

Сургалт

Дата менежмент

Брэнд судалгаа

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Төслийн нэр Он Захиалагч Байршил Тодорхойлолт Төрөл Салбар
wdt_ID Төслийн нэр Он Захиалагч Байршил Тодорхойлолт Төрөл Салбар
1 1 “Амар” үйлчилгээний хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа /1-р үе шат/ 2010 Хас банк Улаанбаатар, Өвөрхангай, Хэнтий Мобайл үйлчилгээний хэрэглэгчийн зан төлөв, хандлагыг тодорхойлох замаар “Амар” үйлчилгээний зорилтот зах зээлийг тодорхойлж, “Амар” үйлчилгээ болон бусад хэрэглэгчийн үйлчилгээний талаарх ойлголт, үнэнч байдлыг тодорхойлоход судалгааны үндсэн зорилго орш Судалгаа Банк, санхүү
2 2 “Амар” үйлчилгээний хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа /2-р үе шат/ 2012 Хас банк Улаанбаатар, Архангай, Хэнтий Энэхүү судалгаа нь 2010 оны 11 сард хийсэн судалгаатай ижил аргаар гүйцэтгэж буй давтан судалгаа ба өмнөх жилийн үе дүнтэй харьцуулалт хийж гарсан өөрчлөлтийг тандах нь судалгааны нэг зорилго юм. Давтан судалгааны үндсэн зорилго нь “Амар” үйлчилгээний одо Судалгаа Банк, санхүү
3 3 Төв Азийн насанд хүрсэн тамхи хэрэглэгчдийн судалгаа 2012 Дундад Ази Константинг групп Улаанбаатар Төв Азийн насанд хүрсэн тамхичдын хэрэглээ, худалдан авалтын зан үйлийг судалж, захиалагчид мэдээллийн санг хүлээлгэн өгөхөд судалгааны үндсэн зорилго оршино. Судалгаа Худалдаа
4 4 Өрхийн орлого, зарлагын судалгаа (“Амар” үйлчилгээ) /3-р үе шат/ 2012 Хас Банк Улаанбаатар, Архангай, Хэнтий Энэхүү судалгаа нь “АМАР” үйлчилгээний одоогийн нэр төрлийг өргөжүүлэх боломжийг тодорхойлох зорилгоор банк санхүүгийн зах зээлийн хэрэглэгчдийн шинж байдал, зан төлөвийг тодорхойлоход чиглэсэн. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах багц зорилтуудыг дэвшүүлэн аж Судалгаа Банк, санхүү
5 5 “Санхүүгийн удирдлага ба бодлого” сургалт 2010 Азийн сан Улаанбаатар Нийслэлийн засаг даргын санаачлагаар, Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Улаанбаатар хотын төсвийн хүчин чадал, гүйцэтгэлийг үнэлэх, сайжруулахад зөвлөгөө өгөх үндсэн зорилготойгоор Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын санхүүгийн албаны мэргэжилтэн, зөвлөх зэрэг нийт 3 Сургалт Банк, санхүү
6 6 УБ Буян ХХК-ийн 2010-2014 оны бизнес төлөвлөгөө 2009 Улаанбаатар Буян ХХК Улаанбаатар Төслийн үндсэн зорилго нь УБ Буян ХХК компанийн 2010-2014 оны бизнес төлөвлөгөөг боловсруулж захиалагч талд зөвлөмж өгөхөд чиглэсэн бөгөөд уг зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажилласан: ● Гадаад болон дотоод орчны судалгааг хийж, байгууллагы Зөвлөх үйлчилгээ Бизнес
7 7 Инфляцийн талаарх олон нийтийн хүлээлтийн талаарх санал асуулгын судалгаа 2008 Монгол банк Улаанбаатар, Төв Дэлхийн эдийн засгийн хямрал, түүний Монголын эдийн засаг дэх сөрөг нөлөөлөл, инфляцийн талаарх олон нийтийн хүлээлтийн түвшинг тодорхойлох зорилготой хийж гүйцэтгэсэн. Сургалт Эдийн засаг
8 8 Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн зан төлөвийн судалгаа 2013 Мобиком корпораци ХХК Улаанбаатар, Дархан-Уул, Орхон, Баянхонгор, Ховд, Хөвсгөл, Өмнөговь, Хэнтий 1. Монгол улсад гар утас хэрэглэгчдийн тоог оператор болон давхар/хослуулан/ хэрэглээг тус бүрээр тодорхойлж, тэдний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох зорилготой. Дээрх зорилгын хүрээнд дараах 2 үндсэн зорилтыг дэвшүүлсэн ▪ Үүрэн телефон хэрэглэгчдийн нэв Судалгаа Харилцаа холбоо
9 9 Өвөрхангай, Хөвсгөл аймгийн үүрэн телефоны зах зээлийн судалгаа 2013 Мобиком корпораци ХХК Өвөрхангай, Хөвсгөл Судалгаа нь өмнө нь хийгдсэн “Үүрэн телефоны хэрэглэгчийн зан төлвийн судалгаа”-ны зорилгын хүрээнд зах зээлийн чухал ач холбогдол бүхий Өвөрхангай, Хөвсгөл аймгийн хэрэглэгчдийн үүрэн телефоны хэрэглээний зан төлөв, бэрхшээл, цаашдын хандлагыг тодорхойл Судалгаа Харилцаа холбоо
10 10 Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн зан төлөвийн судалгаа 2013 Хас банк Улаанбаатар, Дархан-Уул, Орхон, Баянхонгор, Ховд, Хөвсгөл, Өмнөговь, Хэнтий Уг судалгаагаар Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн зан төлөвийг тодорхойлох, зах зээлийг сегментчлэхэд захиалагч талд зөвлөмж өгөхөд чиглэсэн. Мөн судалгааны үр дүнд үндэслэн захиалагч тал сег Судалгаа Банк, санхүү