Бид хэн бэ?

АЛСЫН ХАРАА
Бизнесийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэгч байгууллага байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Шинэ мэдлэг, холч шийдэлтэй зөвлөх үйлчилгээг хүргэж, хамтдаа хөгжинө

ЧАНАРЫН БОДЛОГО
Бид хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн хараат бус судалгаа, сургалт, менежментийн зөвлөгөөг олон улсын стандарт, хууль тогтоомжийн дагуу тасралтгүй сайжруулан гүйцэтгэдэг, тогтвортой хөгжигч байгууллага байна

ТАНИЛЦУУЛГА

Бизнес, инновацын зөвлөх үйлчилгээний МИРИМ Консалтант ХХК нь 2008 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж 2013 онд албан ёсоор байгуулагдсан, мэргэшсэн, мэргэжлийн, хараат бус зөвлөх үйлчилгээний байгууллага юм. Манай байгууллага улс төр, бизнес, нийгмийн бүхий л салбарт судалгаа, сургалт, менежментийн зөвлөгөө үзүүлдэг.

Бизнесийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэгч байгууллага болох зорилгынхоо хүрээнд бизнесийн төрөл бүрийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай гүйцэтгэж ирсэн бөгөөд экспортын зөвлөх үйлчилгээ, их өгөгдөл, түүний дүн шинжилгээнд тулгуурласан бизнесийн шийдвэр гаргалт, тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн бизнесийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээнд илүүтэй төвлөрч байна. Шинэ мэдлэг, холч шийдэлтэй зөвлөх үйлчилгээг харилцагчиддаа хүргэж, хамтдаа хөгжих эрхэм зорилготойгоор бид ажиллаж байна. Бид харилцагч нартаа мэргэжлийн судалгаанд түшиглэн үр ашигтай шийдэл, онцлогт нь тохирсон бодит хэрэгжих зөвлөгөөг санал болгохоос гадна харилцан итгэлцэл, ёс зүйн зарчмыг үргэлж баримталдаг.

БҮТЭЭЛЧ
Мэргэжлийн судалгаанд түшиглэж, харилцагч нартаа үнэ цэнийг бий болгоно. Үр ашигтай шийдэл, бодитой хэрэгжих зөвөлгөөг санал болгоно.

ИТГЭЛЦЭЛ
Зөвлөх үйлчилгээний үндэсний болон олон улсын стандартыг мөрдөнө. Судалгааны ёс зүйг баримталж, мэдээллийн нууцлалыг чандлан хадгална.

МОНГОЛ ТУРШЛАГА
Монголын онцлог, орчин нөхцөлд тохирсон шийдлийг санал болгоно.

ТУРШЛАГА

Хамт Олон

“МИРИМ Консалтант” ХХК-д орон тооны 10+ үндсэн ажилтан, мэргэшсэн 10+ үндсэн зөвлөх, 60+ гэрээт зөвлөх, 20+ мэдээлэл оруулах ажилтан, 10+ чанарын хяналтын ажилтан, 300+ талбарын гэрээт судлаач ажилладаг. Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, 21 аймагт мэдээлэл цуглуулах мэргэжлийн байнгын гэрээт судлаачидтай.

Ерөнхийлөгч

ТУЗ-ЫН ГИШҮҮД

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Бид 2020 оны байдлаар нийт 120+ гаруй олон улсын байгууллага, төрийн байгууллага, бизнесийн байгууллага, ТББ, хувь хүнтэй хамтран ажиллаад байна.

МИРИМ Консалтант компани Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны зөвлөх компанийн жагсаалтад бүртгэлтэй бөгөөд зардал хуваалцах зарчмаар жижиг, дунд ААН-үүдэд зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Энэ төслийн хүрээнд 13 байгууллагад хөнгөлөлттэй үнээр 14 төслийг хэрэгжүүлээд байна.