Брэнд судалгаа

Албан ёсны эх сурвалж бүхий нээлттэй мэдээллийн санд тулгуурлан салбар болон зах зээлийн тойм судалгааг тогтмол давтамжтайгаар боловсруулан олон нийтэд хүргэж эхэллээ.

Бид тогтмол үйл ажиллагаа бүхий МИРИМ-ийн өөрийн нэрийн судалгааг хөгжүүлж байна. Албан ёсны эх сурвалж бүхий нээлттэй мэдээллийн санд тулгуурлан салбар болон зах зээлийн тойм судалгааг тогтмол давтамжтайгаар боловсруулан олон нийтэд хүргэж эхэллээ. Албан ёсны эх сурвалж бүхий нээлттэй мэдээллийн санд тулгуурлан салбар болон зах зээлийн тойм судалгааг тогтмол давтамжтайгаар боловсруулан олон нийтэд хүргэж байна.

“Таны бизнест зориулав” гэсэн шошготойгоор бизнес эрхлэгч, харилцагчддаа зориулан тухайн зах зээлийн талаар таны бизнест хэрэг болохуйц шийдвэр гаргалт болон зах зээлийн байр сууриа нэмэгдүүлэхэд туслах үнэн бодит , системтэй мэдээллээр хангах, хамтдаа хөгжих, хамтран ажиллах боломжийг МИРИМ Консалтант Бүрдүүлж байна.

Түүнчлэн бид уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлогын орчны индексийг тооцож, олон нийтэд хүргэж эхэллээ. Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын талаарх төрийн бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагааны үр дүн, өөрчлөлтийг хэмжиж, хөндлөнгийн байр сууринаас оролцогч талуудыг мэдээллээр хангах зорилготой. Нүүрс, алт, зэсийн олборлолтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг салбарын топ компаниудын удирдах албан тушаалтнуудаас судалгааны мэдээллийг цуглуулж, нийт 9 багц үзүүлэлтээр индексийг тооцож байна.

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ

Та үнийн санал авахыг хүсвэл доорх утсаар болон хажууд байрлах формыг бөглөнө холбогдоно уу.

+976 7013 7012
contact@mirim.mn

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт - Үнийн санал авах