+976 - 70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

Алсын хараа

Бид мэдээллийн технологи, судалгаанд суурилсан
шинэ мэдлэг бүтээгч компани байна

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бид харилцагчийнхаа үр ашиг, үр дүнг тасралтгүй нэмэгдүүлэх
мэдлэг, мэдээлэл, арга зүйг түгээгч тэргүүлэгч байгууллага болно

ТЭРГҮҮЛЭХ ЗАРЧИМ

  • Мэргэжлийн, шинжлэх ухаанч судалгаанд түшиглэнэ
  • Нарийвчилсан шинжилгээнд тулгуурласан дүгнэлт, зөвлөмж, шийдлийг санал болгоно
  • Зөвлөх үйлчилгээний үндэсний болон олон улсын стандартыг мөрдөнө.
  • Бизнесийн ёс зүйг баримталж, мэдээллийн нууцлалыг чанд хадгална.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


МАНАЙ СТАТИСТИК


76+

НИЙТ ТӨСӨЛ

55+

ЗАХИАЛАГЧ

34247+

РЕСПОНДЕНТ

33

Мэргэшсэн зөвлөх

Судалгаа

70.5%

Бизнесийн зөвлөгөө, төлөвлөгөө

15.9%

Сургалт

  6.8%

Инноваци

6.8%

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ


ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛХарилцагчдын сэтгэгдэлХАМТЫН АЖИЛЛАГАА