/ МЭРГЭЖЛИЙН СУДАЛГАА / БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ / УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ / МЭРГЭЖЛИЙН СУДАЛГАА / БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ / УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ / МЭРГЭЖЛИЙН СУДАЛГАА / БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ / УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ / МЭРГЭЖЛИЙН СУДАЛГАА / БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ / УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Бидний хамтын ажиллагаа тухайн үйлчилгээрээр хязгаарлагдахгүй бөгөөд урт хугацаанд бат бэх үргэлжлэх нөхцөл байдлыг бүрдүүлж, хэрэглэгчээ халамжлахыг бид зорьдаг. Бид нийт 90+ захиалагчийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэж, 10+ хамтрагч болон түншлэгч байгууллагуудтай хамтран ажиллаад байна.

Дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

PET хуванцрын хаягдлыг дахин боловсруулж, полистер хөвөн үйлдвэрлэх ТЭЗҮ (техник эдийн засгийн үндэслэл)боловсруулах төсөл

ТЭЗҮ (техник эдийн засгийн үндэслэл) боловсруулах ажлын хүрээнд:  Макро орчны шинжилгээ Зах зээлийн бэлэн байдлын…