МИРИМ Консалтант ХХК ISO 9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлж байна

 

“МИРИМ Консалтант” ХХК нь Чанарын Менежментийн Тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартыг байгууллагадаа хэрэгжүүлж, хоёр дахь жилдээ баталгаажуулалтаа хийлгэж Олон улсад итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын сертификатаа гардан авав.

Бидний ЧАНАРЫН БОДЛОГО:

Бид хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн хараат бус судалгаа, сургалт, менежментийн зөвлөгөөг олон улсын стандарт, хууль тогтоомжийн дагуу тасралтгүй сайжруулан гүйцэтгэдэг, тогтвортой хөгжигч байгууллага байна.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.