“Нууцлаг худалдан авалтын судалгаа”-г амжилттай хийж дуусгалаа.

МИРИМ Консалтант ХХК нь Барловорлд Монголий ХХК-ийн захиалгаар “Нууцлаг худалдан авалтын судалгаа”-г амжилттай хийж дуусгалаа.

Уг зөвлөх үйлчилгээг МИРИМ Консалтант ХХК-ийн судалгааны баг 2021 оны 11  сарын 25-наас 2021 оны 12  сарын 31-ний өдрүүдэд 1 сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэв.

Тус судалгааны зорилго нь Барловорлд Монгол ХХК-ийн өрсөлдөгч аж ахуй нэгжүүдийн  байршил, санал болгож буй тоног төхөөрөмжүүдийн төрөл, хүчин чадал, үнэ, нөхцөл, тоо, бэлэн байдал, эрэлттэй тоног төхөөрөмж гэх мэт нууцлаг мэдээллийг цуглуулахад чиглэсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.