ИНФОГРАФИК: “Ажлын байрыг дэмжих зээл”-ийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдлын судалгаа

Тус судалгаанд оролцогчдын зээлийн үр дүнг авч үзэхэд 52 хувь материал бүрдүүлж өгөөд зээлийг авч чадаагүй, 47 хувь зээлийг авахаар судалж үзсэн, материал бүрдүүлж байгаа иргэд байгаа бол зээлийг авсан зөвхөн нэг иргэн хамрагджээ.

Зээлийг авч чадаагүй шалтгааныг тодруулахад 42 хувь шаардлага өндөр, 29 хувь барьцаа хөрөнгө байхгүй, 10 хувь хугацаа хэтэрсэн зээлтэй, 7 хувь мэдээлэл дутмагаас татгалзсан хариу авчээ.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://ikon.mn/n/27am

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.