Он: 2013
Захиалагч: Мобиком корпораци ХХК
Байршил: Өвөрхангай, Хөвсгөл

Дэлгэрэнгүй:
Судалгаа нь өмнө нь хийгдсэн “Үүрэн телефоны хэрэглэгчийн зан төлвийн судалгаа”-ны зорилгын хүрээнд зах зээлийн чухал ач холбогдол бүхий Өвөрхангай, Хөвсгөл аймгийн хэрэглэгчдийн үүрэн телефоны хэрэглээний зан төлөв, бэрхшээл, цаашдын хандлагыг тодорхойлохыг зорьсон.

Leave a Reply

Your email address will not be published.