Он: 2014
Захиалагч: Хувь хүн
Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэг

Дэлгэрэнгүй:
Уг судалгааны зорилго нь цайны зах зээлийн нийлүүлэгч, хэрэглэгч талын өнөөгийн нөхцөл байдал, цай шопоор үйлчлүүлэх эрэлт, хэрэгцээг тодорхойлж цаашид Цай шоп үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх боломжийг судалж гаргаж ирэхэд чиглэсэн ба энэ зорилгын хүрээнд дараах дэд зорилтуудыг тавьж ажилласан.
1. Цайгаар үйлчилдэг үйлчилгээний газруудын (ресторан, паб, кофе шоп,) өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодруулах
2. Хэрэглэгчийн цайны талаарх мэдлэг, зан үйлийг тодруулах
3. Үйлчилгээний газрын ажилтнууд, хэрэглэгчдийн Цай шоп үйлчилгээний талаарх төсөөллийг тодруулах
4. Цай шоп үйлчилгээг зах зээл дээр гаргаж ирэхэд ямар давуу, сул талууд болон, ямар боломж, эрсдлүүд хүлээж байгааг тодорхойлох

Leave a Reply

Your email address will not be published.