Он: 2016
Захиалагч: JTI Kazakhstan LLC In Mongolian Representative
Байршил: Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Тус судалгааны гол зорилго нь өмнөх Мевиусыг монгол тамхины зах зээлд нэвтрүүлж, хэрэглэгчид бүтээгдэхүүнтэй холбоотой мэдээлэл авахыг хүсч байгаа тохиолдолд жижиглэн худалдаа эрхлэгчдэд мэдлэг олгох явдал юм. Энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд MIRIM судалгааны баг хяналтын шатанд уг програмыг дэмжиж ажилласан юм.
Хяналтын үе шатны зорилго нь жижиглэн худалдаачид бүтээгдэхүүний шинж чанарыг зөв мэддэг эсэхийг шалгаж, дэлгүүрт бүтээгдэхүүнийг хэрхэн тайлбарлахыг судлах явдал юм. Нэмж дурдахад, шалгалтын ажилтнууд бүтээгдэхүүний талаар олж авсан мэдлэгээ жижиглэн худалдаачдад бүтээгдэхүүнтэй холбоотой зааварчилгаа өгсөн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.