Он: 2015
Захиалагч: Жинст мөрөн ХХК
Байршил: Хөвсгөл болон Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй:
Судалгааны зорилго нь сарлагийн хөөврийн анхан шатны боловсруулалтаас эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүртэлх зах зээлийн багтаамж, борлуулалтын хэмжээг тодорхойлохын зэрэгцээ Жинст мөрөн ХХК-ийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх боломжийг судлахад оршино. Үүнд:
1. Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүнийг сонгон хэрэглэж байгаа орон нутгийн хэрэглэгчдийг зах зээлийн сегмент тус бүрээр тодорхойлох.
2. Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах жуулчдын хэмжээг дотоодын болон гадаадын жуулчдаар ялган тодорхойлох.
3. Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүнийг гадаадын зах зээлд нийлүүлэх, мөн гадаадын зах зээлээс худалдан авах боломжит хэрэглэгчийг тодорхойлох.

Leave a Reply

Your email address will not be published.