Он: 2015
Захиалагч: Марчаахай ХХК
Байршил: Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй:
Зөвлөх үйлчилгээний үндсэн зорилго нь Марчаахай ХХК-ийн үйлдвэрлэж байгаа хүүхдийн контентийн зах зээлийн багтаамжийг тодорхойлж, бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлуулах маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулахад оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published.