Он: 2017
Захиалагч: Жанрайс трейдинг ХХК
Байршил: Улаанбаатар, Монгол

Дэлгэрэнгүй:
Энэхүү судалгааны зорилго нь уг хүнсний зориулалт бүхий жимсний өтгөрүүлэгч сиропны зах зээлийн багтаамжийг эрэлт, нийлүүлэлтийн талаас тодорхойлж, улмаар уг зах зээлд “МОНИН” брэндийн эзлэх байр суурь, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийхэд оршино. Түүнчлэн “МОНИН” брэнд болон нийлүүлэгч ААН-ийн талаарх хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлно.

Leave a Reply

Your email address will not be published.