Он: 2018
Захиалагч: Өсгүүн ХХК, ЕСБХБ
Байршил: Улаанбаатар хот, Архангай аймаг Цэнхэр сум

Дэлгэрэнгүй:
Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь Дуут Ресорт жуулчны баазыг өвлийн улиралд цанын бааз, амралт аялал жуулчлалын цогцолбор төв болгон өргөжүүлэхэд шаардлагатай урьдач суурь судалгаа хийж, цаашид авч хэрэгжүүлэх санал зөвлөмжийг боловсруулахад оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published.