Он: 2017
Захиалагч: Бат хаан тамхи ХХК
Байршил: Улаанбаатар, Монгол

Дэлгэрэнгүй:
Судалгаагаар дотоодын тамхи үйлдвэрлэгчийн тоног төхөөрөмжийн цар хүрээ, тамхины жилийн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээ, нийт ажилчдын тоо, борлогдож байгаа тамхины нэр төрөл, тамхины жижиглэнгийн үнэ, жилийн борлуулалтын орлого зэргийн мэдээллийг баталгаатай эх сурвалжаас гаргаж тодорхойлоход чиглэсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.