Он: 2015
Захиалагч: Deutche Gessalschaftfuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) and Swiss Agency for Development Cooperation (SDC)
Байршил: Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Төслийн үндсэн зорилго нь Монголын бичил уурхайчдын шударгаар, стандартын дагуу олборлосон алтаар алтан эдлэл, гоёл чимэглэл хийн зах зээлд гаргах боломжийг судлахын зэрэгцээ хэрэглэгчид эдгээр бүтээгдэхүүнийг хир хүлээж авахыг тодорхойлоход оршино. Түүнчлэн маркетингийн нарийвчилсан судалгааг хийхэд шаардагдах зах зээлийн үндсэн мэдээллийг боловсруулж захиалагч талд зөвлөмж өгөхөд судалгааны дараагийн зорилго оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published.