Он: 2014
Захиалагч: Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн Тогтвортой Бичил Уурхай төсөл
Байршил: Монгол улсын бичил уурхайн олборлолт хийгддэг 6 аймагт: Говь-Алтай, Баянхонгор, Төв, Сэлэнгэ, Дундговь, Дорноговь

Дэлгэрэнгүй:
Тогтвортой бичил уурхай төслийн 4 дэх үе шатын нэг гол зорилт нь бичил уурхайчдын орон нутгийн, бүсийн, үндэсний хэмжээнд эдийн засаг болон амьдрах орчинг сайжруулахад үзүүлж буй хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.