ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

 

МИРИМ Консалтант ХХК нь энэ удаад УБЦТС ТӨХК-ийн захиалгаар хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг хийж хэрэглэгч, зах зээлд үүссэн нөхцөл байдалд үндэслэн компанийн үзүүлж буй үйлчилгээний чанарыг хэрхэн сайжруулах арга зам болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх талаарх үндэслэлтэй мэдээ, мэдээллийг бий болгон шийдвэр гаргалтыг дэмжихэд чиглэсэн хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 2019 оны 12-р сарын 03-наас 2020 оны 02-р сарын 20-ны хооронд хийж гүйцэтгэлээ.

Бид энэ удаагийн судалгаандаа хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаанд хамгийн түгээмэл бөгөөд тохиромжтой, олон улсад нийтлэг хэрэглэгддэг сэтгэл ханамжийн индексийн болон үйлчилгээний чанарын SERVQUAL аргыг ашигласан.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.