Тамхи худалдан борлуулагчдын тооллого судалгаа

ОХУ-ын Бизнес аналитка судалгааны хүрээлэнгийн захиалгаар Монгол улсын Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хотуудад үйл ажиллагаа явуулж буй жижиглэнгийн худалдааны дэлгүүрийн тооллого судалгааг хэрэгжүүллээ. Тооллого судалгаанд 3000 орчим тамхи борлуулдаг жижиглэн, бөөний цэгүүдийг хамруулсан. Тооллого судалгааны үр дүнг ашиглан цаашид 300 орчим дэлгүүрт маркетингийн хяналт, үнэлгээний ажлыг сар тутамд хийж гүйцэтгэх юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.