+976 - 70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

BFIT эрүүл мэндийн цогц хөтөлб...

Монголын Бизнесийн Зөвлөлийн BFIT эрүүл мэндийн цогц хөтөлбөрийн маркетинги...

Дэлгэрэнгүй

Тамхины хэрэглэгчийн судалгаа

МИРИМ Консалтант ХХК-ийн судалгааны баг “Тамхины хэрэглэгчийн судалгаа”-г 2...

Дэлгэрэнгүй

Цэвэр усны зах зээлийн судалга...

МИРИМ Консалтант байгууллагын судалгааны баг 2017 оны 8 дугаар сард “Цэвэр...

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар Хотын Татваргүй Ба...

МИРИМ Консалтант ХХК-ийн судалгааны баг нь “Улаанбаатар хотын татваргүй бар...

Дэлгэрэнгүй

Тогтвортой худалдан авах ажилл...

МИРИМ Консалтант ХХК-ийн судалгааны баг нь НҮББОХ-ийн дэмжлэгтэйгээр “Тогтв...

Дэлгэрэнгүй

“Орон нутгийн хөгжил, эдийн за...

Швейцарын хөгжлийн агентлаг нь ‘Тогтвортой бичил уурхай’ төслийн дөрөв дэх...

Дэлгэрэнгүй