Он: 2016
Захиалагч: Мобиком корпораци ХХК
Байршил: Улаанбаатар-6 дүүрэг, Дорнод аймаг

Дэлгэрэнгүй:
IPTV буюу гурвалсан үйлчилгээний хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж ба түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох, түүнчлэн хэрэглээний хандлага болон эрэлт хэрэгцээг судлах зорилготой. Уг зорилгын хүрээнд дараах дэд зорилтуудыг дэвшүүлэн ажилласан:
1. IPTV хэрэглэгчдийн хэрэглээний хандлагыг Юнившин, Скаймедиа-ийн хэрэглэгчээр харьцуулалт хийх
2. IPTV хэрэглэгчдийн хамгийн их хэрэглэдэг IPTV функцууд болон рейтинг өндөртэй контентуудыг тодорхойлох
3. IPTV үйлчилгээн дэх сэтгэл ханамж ба түүнд нөлөөлж буй эерэг ба сөрөг шалтгааныг тодруулах
4. IPTV үйлчилгээн дэх сэтгэл ханамж, юнивишн ба скаймедиагийн хэрэглэгчээр харьцуулалт хийх
5. Шинэ IPTV үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээ ба одоогийн үйлчилгээн дэх үнэнч байдлыг гаргах
6. Кабелийн ТВ-ийн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, хэрэглээ, хандлага эрэлт хэрэгцээг нь хангаж буй байдлыг судалж цаашид IPTV сонирхох байдлыг тодорхойлсон.

Leave a Reply

Your email address will not be published.