Он: 2018
Захиалагч: Хувь хүн
Байршил: Улаанбаатар хот, Монгол улс

Дэлгэрэнгүй:
Нүүрсний хаягдлыг ашиглан импортыг орлох бүтээгдэхүүн-бордоо үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлэх зорилгоор энэхүү төслийг хэрэгжүүлнэ. “Шимт бордоо, хөрс сайжруулагч үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах” хөрөнгө оруулалтын төсөл хэрэгжсэнээр хөрсний үржил шимийг сайжруулах, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд ашиглах экологийн, импортыг орлох цаашид экспортод гаргах боломжтой бүтээгдэхүүн зах зээлд шинээр гарна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.