Он: 2015
Захиалагч: ОШМИ ХХК /Монголын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн менежментийн хүрээлэн/
Байршил: Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй:
Төслийн үндсэн зорилго нь ОШМИ ХХК-ийн ХАБЭА-ын удирдлагатай холбоотой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зөвлөх үйлчилгээний зах зээлд үйл ажиллагаагаа тэлэх боломжийг тодорхойлох, үүний тулд өрсөлдөгчийн шинжилгээг хийж одоогийн болон боломжит хэрэглэгчийн зах зээлийг тодорхойлоход чиглэсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.