Он: 2018
Захиалагч: Буянт оношилгоо эмнэлэг, ЕСБХБ
Байршил: Улаанбаатар хот, Монгол улс

Дэлгэрэнгүй:
Зөвлөх үйлчилгээний үндсэн зорилго нь “Буянт Оношилгоо” эмнэлгийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж, цаашид хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг боловсруулж өгөх юм. Үүний тулд МИРИМ төслийн баг нь эмнэлгийн гадаад, дотоод орчны шинжилгээ болон зах зээлийн цогц судалгааг гүйцэтгэж, судалгааны үр дүнд үндэслэн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published.