Он: 2018
Захиалагч: Хану ХХК
Байршил: Улаанбаатар хот, Монгол улс

Дэлгэрэнгүй:
Зөвлөх үйлчилгээний зорилгын хүрээнд зорилтот улсын жагсаалт үүсгэх, байгууллагын жагсаалт үүсгэх, 4 төрлийн бүтээгдэхүүн борлуулах боломжтой байгууллагыг тодорхойлох, бүтээгдэхүүний үнийн санал авах, бүтээгдэхүүний дээж авах эсэхийг шийдэх, сонгогдсон бүтээгдэхүүний дээжийг захиалагч талд хүлээлгэж өгөх зэрэг зорилтуудыг дэвшүүлэн ажилласан.

Leave a Reply

Your email address will not be published.