Он: 2015
Захиалагч: БСШУЯ
Байршил: Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй:
Хүүхдийн хүмүүжил, зан төлөвт фэйсбүүк хэрхэн нөлөөлж байгааг тодорхойлоход судалгааны үндсэн зорилго оршино. Энэхүү үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүллээ.
1. Сургуулийн насны сурагчдын дундах фэйсбүүкийн хэрэглээний түвшинг тодорхойлох.
2. Сургуулийн насны сурагчдын дундах фэйсбүүкийн зөв зохистой хэрэглээг тодорхойлох,
3. Сурагчдын кибер орчин дэх гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх чадавхийг тодорхойлох
4. Сургуулийн насны сурагчдын дундах фэйсбүүкийн хэрэглээнд тавьж байгаа эцэг эх, багш нарын хяналт хэр байгааг тодорхойлох.

Leave a Reply

Your email address will not be published.