Он: 2014
Захиалагч: Грифон Эксперт
Байршил: Монгол улс

Дэлгэрэнгүй:
Улаанбаатар хотын Шатахуун түгээх станцын тоног төхөөрөмжийн эрэлтийг тодорхойлох зорилготой.

Leave a Reply

Your email address will not be published.