Он: 2017
Захиалагч: Уран барималч Ө.Батжаргал
Байршил: Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй:
Энэхүү судалгааны ажлаар уран баримлын бүтээлийг зах зээлд борлуулах /худалдан авахад уран барималч, галерей, хэрэглэгчийн хувьд ямар бэрхшээлүүд тулгарч буйг тодруулж, олон улсад уран баримлыг зах зээлд хэрхэн борлуулж байгаа болон ямар маркетингийн идэвхжүүлэлтийн арга хэрэгсэл ашиглаж байгаа туршлагаас судалж дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлохыг зорьсон.

Leave a Reply

Your email address will not be published.