Он: 2014
Захиалагч: Итали зайрмаг ХХК
Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар хот-6 дүүрэг

Дэлгэрэнгүй:
Зайрмагны зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн хэмжээг судалж, ирээдүйд энэ салбарт хөрөнгө оруулалт хийх болон зайрмаг үйлдвэрлэж, зах зээлд нийлүүлэхэд ямар давуу болон сул тал, боломж, эрсдэл байгааг тодорхойлох нь энэхүү судалгааны үндсэн зорилго юм. Энэ зорилгын хүрээнд дараах 3 зорилтыг дэвшүүлэн ажилласан:
• Зах зээлд борлуулж буй дотоодын үйлдвэрлэлийн болон импортын зайрмагны нийлүүлэлтийг зураглах
• Зайрмаг худалдан авагчийн хэрэгцээ, шаардлага, худалдан авалтанд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох
• Дотоодын үйлдвэрийн болон импортлогч компаниудын зайрмагны борлуулалтын сувгийг тодорхойлж, оновчтой сувгийг санал болгох

Leave a Reply

Your email address will not be published.