Он: 2015
Захиалагч: УБЦТС ТӨХК
Байршил: Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгжийн цахилгаан, эрчим хүчний үйлчилгээний сэтгэл ханамж, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийг эрэмбэлж, технологийн дэвшлийг ашиглан хэрэглэгчдэд үйлчилгээг илүү хурдан шуурхай, хялбар хүргэх ямар арга замууд байгааг тодорхойлоход төслийн гол зорилго оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published.