Он: 2012
Захиалагч: Дундад Азийн Константин
Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Төв Азийн насанд хүрсэн тамхичдын хэрэглээ, худалдан авалтын зан үйлийг судалж, захиалагчид мэдээллийн санг хүлээлгэн өгөхөд судалгааны үндсэн зорилго оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published.