Он: 2014
Захиалагч: Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл
Байршил: Монгол Улс, Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар, “Улаанбаатар-цэвэр агаар төсөл”/Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн хөрөнгө оруулалтын ТЭЗҮ боловсруулах/-с хамтран хэрэгжүүлж байгаа Тасганы овоонд жишиг ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах талаар иргэд болон олон нийтийн саналыг бодлыг тодруулах хүрээнд Тасганы овооны ойр орчимд амьдарч буй иргэдээс мэдээлэл цуглуулсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published.