Он: 2017
Захиалагч: JTI Kazakhstan LLC In Mongolian Representative
Байршил: Улаанбаатар хот, Монгол улс

Дэлгэрэнгүй:
Судалгааны мэдээлэл цуглуулах арга зүйн сургалтыг 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ээс 04-ний өдрүүдэд МИРИМ Консалтант ХХК-н судлаач, сургагч багш Н.Янжинпагма
зохион байгуулсан ба сургалтад JTI байгууллагын маркетингийн албаны 4 судлаач
хамрагдсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published.