Он: 2016
Захиалагч: Алтан жолоо трейд ХХК
Байршил: Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Энэхүү ажлын зорилго нь Сансарын 8 сүлжээ дэлгүүрээр үйлчлүүлэх боломжтой 2800 өрхөөс өгөгдсөн анкетийн дагуу (25 хүртэлх асуулттай) мэдээлэл цуглуулалтын ажлыг зохион байгуулж, цугларсан мэдээллийг цэвэрлэж, шинжилгээнд ашиглахад бэлэн болгоход оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published.