Он: 2015
Захиалагч: Каритас Чех ОУБ
Байршил: Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй:
Ногоон барилга, үнсэн орцтой барилгын материалын зах зээлийн багтаамж, түүний хэрэглээ, цахилгаан станцын үнсэн орцтой барилгын материалын зах зээлийн судалгааны үр дүнг барилгын салбарын үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч нарт хүргэхэд сургалтын зорилго оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published.