Он: 2014
Захиалагч: “Монголын цахилгаа холбоо” ХК
Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар хот-Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Багануур дүүрэг, хөдөө орон нутаг- Баян-Өлгий, Дархан-Уул, Орхон, Хөвсгөл аймаг

Дэлгэрэнгүй:
Суурин утас, интернет, кабелийн телевиз хэрэглэгчдийн зуршил, үйлчилгээн дэх сэтгэл ханамж, хэрэглээний онцлог, хандлагыг тодруулж улмаар хэрэглэгчдэд ямар үйлчилгээг хүргэх, сэтгэл ханамжийг хэрхэн нэмэгдүүлэхийг шинжлэн дүгнэхэд судалгааны гол зорилго оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published.