Он: 2017
Захиалагч: Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг
Байршил: Улаанбаатар хот, Монгол улс

Дэлгэрэнгүй:
Төслийн зорилго нь Build4Skills платформын үйл ажиллагаанд шаардагдах өгөгдлийг цуглуулах, үүсгэх боломжийг олгодог хэрэгжүүлэх боломжтой концепцийг боловсруулах явдал юм. Мэдээлэл өгөх чадвартай, цуглуулсан өгөгдлийг ашиглах сонирхолтой түншүүд нь Монгол улсын төрийн байгууллага (жишээ нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Барилга хот байгуулалтын яам), боловсролын салбар (жишээ нь МБС-ийн үнэлгээний төв, сургууль гэх мэт), хөгжил хамтын ажиллагаа (жишээ нь BMZ, ADB, GIZ), мөн хувийн хэвшлийнхэн (жишээ нь барилгын компаниуд эсвэл ажлын байрны ханган нийлүүлэгч гэх мэт).

Leave a Reply

Your email address will not be published.