Он: 2014
Захиалагч: Мобиком корпораци ХХК
Байршил: Улаанбаатар

Дэлгэрэнгүй:
Судалгаа нь зорилтот бүлэг бүрт тохирсон зар сурталчилгааг оновчтойгоор хүргэх сувгийг олж, тодорхойлох зорилготой. Уг зорилгын хүрээнд дараах асуудлуудыг тодруулахаар зорьлоо.
1. Мэдээлллийн сувгийн төрөл тус бүрээр рейтинг гаргах
2. Мэдээллийн сувгуудын рейтинг өндөртэй хөтөлбөр, нэвтрүүлэг, мэдээнүүдийг олж тодорхойлох
3. Сегмент бүрийн хэрэглэгч өдрийн аль цагт мэдээллийн хэрэгслүүдийг хэрхэн ашиглаж байгааг олж тогтоох
4. Хотын болон орон нутгийн хэрэглэгчийн ялгааг гаргах

Leave a Reply

Your email address will not be published.