Он: 2017
Захиалагч: Мастер пропертс девелопмент ХХК
Байршил: Улаанбаатар, Монгол

Дэлгэрэнгүй:
Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь Мастер пропертис ХХК-ийн Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн албаны хэрэгжүүлж буй “Орон сууцны зах зээлийн судалгаа”, “Оффисын зах зээлийн судалгаа”-ны эцсийн тайланг боловсруулахад арга зүйн зөвлөгөө өгч, дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published.