Он: 2015
Захиалагч: Сезон ХХК
Байршил: Улаанбаатар хот

Дэлгэрэнгүй:
Хүйтний улиралд автомашинаа асаахад бэрхшээлтэй тулгардаг жолооч нарт зориулсан хөдөлгүүр халаагч газан бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргах зорилгоор зах зээлийн цогц судалгааг хэрэгжүүлсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.