PET хуванцрын хаягдлыг дахин боловсруулж, полистер хөвөн үйлдвэрлэх ТЭЗҮ (техник эдийн засгийн үндэслэл)боловсруулах төсөл

ТЭЗҮ (техник эдийн засгийн үндэслэл) боловсруулах ажлын хүрээнд: 

  • Макро орчны шинжилгээ
  • Зах зээлийн бэлэн байдлын судалгаа
  • Түүхий эд, бэлтгэн нийлүүлэлтийн судалгаа
  • Экспорт, импортын судалгаа
  • Маркетингийн стратеги
  • Үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг тус тус боловсрууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.