70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

Төсөл бичих ур чадвар олгох сургалт зохион байгууллаа

МИРИМ консалтант ХХК нь “Экологийн боловсрол төв”-ийн захиалгаар “Төсөл бичих ур чадвар” олгох 2 өдрийн сургалтыг зохион байгуулав.