70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

Монголын мэргэшсэн зөвлөхүүдийн институтын гишүүн байгууллага боллоо

Манай компани Монголын Мэргэшсэн Зөвлөхүүдийн Институтын албан ёсны гишүүн байгууллага боллоо.

Бид тус институтийн гишүүн байгууллагын хувиар Монголын бизнес эрхлэгчид, аж ахуйн нэгжүүдэд Бизнес төлөвлөлт, Зах зээлийн судалгаа, төлөвлөлтийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

ММЗИ-ийн талаар дараах хуудаснаас мэдээлэл авна уу.http://www.mmci.mn/