Зөвлөгөө, Мэдээлэл

Бидний үйл ажиллагаатай холбоотой шинэ мэдээ, мэдээлэл, зөвлөгөөнүүдийг цаг алдалгүй эндээс уншаарай.

Цэцэрлэг, сургуулиуд гадаад, дотоод орчны аюулгүй байдалдаа “Эцэг эхийн оролцоот, үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” хийлээ

Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг, ХБНГУ-ын Холбооны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яам (BMZ)-ны санхүүжилтээр Эрчим хүчний…

PET хуванцрын хаягдлыг дахин боловсруулж, полистер хөвөн үйлдвэрлэх ТЭЗҮ (техник эдийн засгийн үндэслэл)боловсруулах төсөл

ТЭЗҮ (техник эдийн засгийн үндэслэл) боловсруулах ажлын хүрээнд:  Макро орчны шинжилгээ Зах зээлийн бэлэн байдлын…

Монгол улсын зах зээлийн шударга өрсөлдөөн, өрсөлдөөний хууль эрх зүйн талаарх бизнес эрхлэгчдийн ойлголт болон зах зээлийн өнөөгийн төлөв байдал, нэвтрэх саадын судалгааг хэрэгжүүллээ

ЖАЙКА-ийн санхүүжилтээр ШӨХТГ-т хэрэгжүүлсэн “Монгол улсын шударга өрсөлдөөний орчинг бэхжүүлэх нь” техник туслалцааны төслийн хүрээнд…