70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

2017-09-21

Хүний нөөцийн менежментийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

Сургалтын зорилго: Хүний нөөцийн менежментийн сэдвийн талаар цогц ойлголтыг өгч, хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сургалт, хөгжил, стратеги, гүйцэтгэл, хөдөлмөрийн харилцааны талаар цэгцтэй ойлголтуудыг эзэм...

Дэлгэрэнгүй

2017-09-20

“Орон нутгийн хөгжил, эдийн засагт бичил уурхайгаас оруулж буй хөрөнгө оруулалт” төслийн суурь судалгааг гүйцэтгэж эхэллээ.

Швейцарын хөгжлийн агентлаг нь ‘Тогтвортой бичил уурхай’ төслийн дөрөв дэх үе шатыг 2015 оноос хэрэгжүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй

2017-09-19

МИРИМ Баян-Өлгий аймагт ажиллаа

Тус арга хэмжээнд МИРИМ Консалтант ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Бямбасүрэн уригдаж, “Бизнес эрхлэхэд судалгаа чухал уу?” гэсэн сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж, бизнесийн шийдвэр гаргалтандаа ул суурьтай суд...

Дэлгэрэнгүй

2017-06-22

Оффис буюу ажлын байрны зориулалт бүхий барилга, байгууламжийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ

Оффис буюу ажлын байрны зориулалт бүхий барилга, байгууламжийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ

Дэлгэрэнгүй

2017-06-22

Ингүмэл төсөл

Ингүмэл төсөл

Дэлгэрэнгүй

2017-06-22

Улаанбаатар хотын орон сууцны зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ

Улаанбаатар хотын орон сууцны зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ

Дэлгэрэнгүй

2017-06-22

Алтан эдлэлийн зах зээлийн маркетинг, борлуулалтын судалгааг хийж гүйуэтгэлээ

Алтан эдлэлийн зах зээлийн маркетинг, борлуулалтын судалгааг хийж гүйцэтгэлээ

Дэлгэрэнгүй

2017-06-22

Та хүлээн авч буй цахилгаа, эрчим хүчний үйлчилгээндээ хэр сэтгэл ханамжтай байдаг вэ? судалгааг хийж гүйцэтгэлээ

Та хүлээн авч буй цахилгаа, эрчим хүчний үйлчилгээндээ хэр сэтгэл ханамжтай байдаг вэ? судалгааг хийж гүйцэтгэлээ

Дэлгэрэнгүй

2017-06-22

Бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ

Бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ

Дэлгэрэнгүй