+976 - 70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

Хээл хахуульгүй бизнес эрхлэх...

Хээл хахуульгүй бизнес эрхлэх нь сэдэвт 1 цагийн онлайн сургалт Монголд нээ...

Дэлгэрэнгүй

Ядуурлын түвшин 2016 онд 29.6...

ҮСХ болон Дэлхийн банкны хамтарсан судалгааны үр дүнд ядуурлын түвшин 2016...

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар Хотын Татваргүй Ба...

МИРИМ Консалтант ХХК-ийн судалгааны баг нь “Улаанбаатар хотын татваргүй бар...

Дэлгэрэнгүй

Цэвэр усны зах зээлийн судалга...

МИРИМ Консалтант судалгааны баг “Цэвэр усны зах зээлийн судалгаа”-г хийж гү...

Дэлгэрэнгүй

Тамхины хэрэглэгчийн судалгаа

МИРИМ Консалтант ХХК-ийн судалгааны баг “Тамхины хэрэглэгчийн судалгаа”-г 2...

Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУ...

ӨНЭЗС нь хүн амын амьжиргааны түвшин, ядуурлын байдлыг тодорхойлох зорилгот...

Дэлгэрэнгүй

Тогтвортой худалдан авах ажилл...

МИРИМ Консалтант ХХК-ийн судалгааны баг нь НҮББОХ-ийн дэмжлэгтэйгээр “Тогтв...

Дэлгэрэнгүй

МИРИМ үйл ажиллагааны 2013-201...

МИРИМ Консалтант ХХК-ийн 2013-2016 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан хэвлэ...

Дэлгэрэнгүй

Ингүмэл төсөл

Жинхэнэ мэдлэгт жижиг ч хуулбаргүй

Дэлгэрэнгүй