+976 - 70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

САЛБАРЫН ТУРШЛАГА

МИРИМ Консалтант ХХК нь зөвлөх үйлчилгээний зах зээл дээр 3 жил ажиллах хугацаандаа  нийт 19 салбарт үйл ажиллагаа явуулсан ба үүнээс улс төр, банк санхүү, эдийн засаг, харилцаа холбоо, барилга, уул уурхайн салбарт голчлон үйл ажиллагаа явуулсан байна.