+976 - 70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИ

МИРИМ Консалтант ХХК нь өөрийн санхүүжилтээр инновацийн “Ингүмэл” төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Ингүмэл төсөл нь бүтээлийн хулгайг эрс бууруулж, оюуны өмчийн хамгаалалт, жинхэнэ мэдлэг бүтээх үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой.  Уг төслийг хэрэгжүүлсэнээр Монгол улсын боловсролын салбарт хуулбаргүй мэдлэгийг бий болгох боломж олгож, ирээдүйн баялаг болсон монгол хүний оюуны хөрөнгө оруулалтад үнэтэй хувь нэмэр болно.

Ингүмэл төслийн зорилго нь оюуны бүтээлийн жинхэнэ байдлыг шалгаж бүтээлийн хулгайга бууруулан жинхэнэ мэдлэг бодит өрсөлдөөнийг бий болгох боломжийг ,эрдэмтэн багш оюцтан олон талт үйлдэл анхдагч эх сурвалжийг мэдээллийн технологитой хослуулан олгож багш оюутны үнэнч дэмжигч найдвартай туслах байх юм.

Уг төслийн хэрэгжүүлснээр Монгол улсын боловсролын салбарт хуулбаргүй мэдлэгийг бий болгох боломж олнох, ирээдүйн баялаг болсон монгол хүний оюуны хөрөнг оруулалтанд үнэтэ ХУВЬ НЭМЭР БОЛНО НЭЖ ТӨСЛИЙН ХАМТ ОЛОН ИТГЭЖ БАЙНА.

Програмын боломжууд

  • Мэдлэгийн нэгдсэн сангийн бодлого – Их сургууль багш төгсөгчдийн эрдмийн ажил зохиогчийн бүтэлээр нэгдсэн санг бүрдүүлнэ.
  • Нэгдсэн сантай харьуццлан үр дүн давхардлыг олж эх сурвалжийг харуулах-Шалгуулагчийн бүтээлийг өөрийн сантай болон интернет орчны эх  сурваржуудтай харьцуулж давхардлыг тооцон үнэлгээ өгч давхардсан эх сурвалжийн мэдээллийг харуулна.
  • Интернет орчны шуурхай найдвартай ажиллагаа- Интернет орчны веб технологд суурилсан платформ нь орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран ажиллаж нэмэлт компьютер болон техникийн ажчилгаа шаардахгүйгээр цаг хугацааг хэмнэж зардал бууруулна.
  • Байнгын хөгжүүлэлт сайжруулалт-Тогтмол урт хугацааны сангийн баяжуулалт нь жилээс жилд өргөжин томорч нэгдсэн том мэдээллийн системийг бий болгох бололцоотой.
  • Мэдээлэл хадгалалт хамгаалалтын шийдэл- Мэдээллийн нууцлал хадгалалт хамгаалалтыш бид Монголд болон гадаад улсад байх үүлэн хостингуудад давхар байршуулж засвар үйлчилгээниг хариуцаж тогтвортой аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.ingumel.mn/ авна уу,