+976 - 70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

БИЗНЕСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

МИРИМ Консалтант ХХК нь бизнесийн төлөвлөгөө ба зөвлөгөөг цогцоор нь хэрэглэгчиддээ хүргэдэг. Цогц бизнесийн төлөвлөгөөнд стратегиийн төлөвлөлт, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, маркетингийн төлөлөвлөлт, санхүүгийн төлөвлөлт, хүний нөөцийн төлөвлөлт, эрсдлийн үнэлгээ зэргийг багтаана.