+976 - 70137012
         МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ             БҮТЭЭЛЧ ГҮЙЦЭТГЭЛ             УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ

ТУРШЛАГА

MIRIM консалтант ХХК нь төрийн байгууллага, хувийн аж ахуй нэгж байгууллага, ОУБ-ын захиалгаар банк, санхүү, эдийн засаг, харилцаа холбоо, барилга, уул уурхай, хөдөө аж ахуй, боловсрол, хүнд үйлдвэрийн салбарт ажилласан байна. Үйл ажиллагааны хувьд судалгаа, шинжилгээ сургалт, нөлөөллийн ажлуудыг гүйцэтгэж ирсэн ба үйл ажиллагааны 70 орчим хувийг зах зээл, эдийн засгийн судалгаа, 16 орчим хувийг бизнес болон стратеги төлөвлөгөө, боловсруулах 7 орчим хувийг  байгуууллагын менежмент, бизнесийн, санхүүгийн, хүний нөөцийн, стратегийн, маркетингийн төлөвлөлтийн ажил эзэлж байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИРИМ Консалтант ХХК нь өнгөрсөн хугацаанд 40 гаруй байгууллагатай хамтран ажиллаж ирсэн. Бид сүүлийн 7 жилийн байдлаар үндэсний болон олон улсны чанартай 62 төсөл төсөл хэрэгжүүлээд байна.